Termes i condicions

Norma 1

Ús personal no comercial: Aquest lloc web s'ha concebut per a ús professional i no comercial. Llevat que s'indiqui el contrari o s'estipuli en aquests Termes i condicions, no pot modificar, copiar, distribuir, transmetre, mostrar, executar, reproduir, publicar, concedir llicències, crear treballs derivats, transferir o vendre informació, programari, productes o serveis obtinguts en el lloc web.

Norma 2

Prohibició d'ús amb fins il·lícits o prohibits: Vostè accepta que no utilitzarà els Llocs web amb fins il·lícits o prohibits per aquests termes i condicions d'ús. Vostè no pot:

 • carregar, publicar, enviar missatges de correu electrònic, transmetre o d'una altra manera proporcionar contingut il·lícit, nociu, amenaçador, abusiu, hostil, ultratjant, difamatori, vulgar, obscè, injuriós, que envaeixi la privacitat d'un tercer, que promogui l'odi o la
 • xenofòbia o que d'altra manera sigui inacceptable;
  utilitzar els Llocs web, serveis o activitats per a "assetjar" o d'una altra manera assetjar o molestar a una altra persona;
 • fer-se passar per una persona física o jurídica, com ara el coordinador d'un fòrum, un guia o amfitrió, fer declaracions falses o d'una altra manera errònies de la seva vinculació amb una persona física o jurídica o recopilar o emmagatzemar dades personals d'altres usuaris a relació amb la conducta i les activitats prohibides;
 • falsificar encapçalats o manipular identificadors d'una altra manera a fi d'ocultar l'origen dels continguts transmesos pels Llocs web;
 • carregar, publicar, enviar per correu electrònic, transmetre o proporcionar d'una altra manera qualsevol contingut respecte del qual no tingui dret a transmetre en virtut de la llei o de relacions contractuals o de confiança (per exemple, informació privilegiada, informació registrada i confidencial obtinguda o revelada en ocasió de relacions laborals o protegida per convenis de no divulgació);
 • carregar, publicar, enviar per correu electrònic, transmetre o proporcionar d'una altra manera qualsevol contingut que infringeixi drets de patent, marca comercial, secret comercial, drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual (els "Drets") de qualsevol part;
 • carregar, publicar, enviar per correu electrònic, transmetre o proporcionar d'una altra manera anuncis publicitaris no sol·licitats o no autoritzats, material promocional, "correu brossa", "correu no sol·licitat", "cartes en cadena", "esquemes de piràmide" o qualsevol un altre tipus d'oferta no sol·licitada;
 • carregar, publicar, enviar per correu electrònic, transmetre o proporcionar d'una altra manera materials que continguin virus informàtics o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o limitar la funcionalitat del programari, maquinari o d'equips de telecomunicacions;
 • no podrà utilitzar el Lloc web d'una manera que pugui malmetre, desactivar, recarregar o alterar el servidor de Videodrone o les connexions de xarxes, ignorar requisits, procediments, polítiques o normes de xarxes connectades al lloc web o que poguessin interferir amb l'ús i gaudi dels Llocs web per part de qualsevol tercer;
 • no podrà tractar d'obtenir accés no autoritzat a les Llocs web, altres comptes, sistemes informàtics o xarxes connectades al servidor de Videodrone, a través d'atacs propis de pirates informàtics, el desxifrat de contrasenyes o qualsevol altre mètode ni obtenir o intentar obtenir materials o informació amb mitjans que no s'ofereix intencionalment a través dels Llocs web;

Norma 3

Permís de copyright: El copyright de tots els continguts publicats en www.artistalia.es i tots els llocs connectats és propietat de Videodrone SL. S'autoritza l'ús amb fins editorials (mitjans de notícies) només i el mateix està subjecte als Termes i condicions d'ús dels llocs web de Videodrone. Per sol·licitar permís per utilitzar el contingut amb finalitats que no siguin editorials tingui a bé enviar la sol·licitud per correu electrònic a info@artistalia.es o info@videodrone.cat. Inclogui una descripció de l'ús proposat per vostè per als materials, juntament amb un enllaç o una còpia dels materials que se sol·liciten i la seva informació de contacte.